Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail
formats

Jana Lorencová obnoví Klekánici. Na internetu

http://www.digizone.cz/aktuality/jana-lorencova-obnovi-klekanici-na-internetu/

formats

ČT se nelíbí úmysl bývalé reportérky Lorencové obnovit na síti Klekánici

http://zpravy.idnes.cz/ct-se-nelibi-umysl-byvale-reporterky-lorencove-obnovit-na-siti-klekanici-1lg-/media.asp?c=A090820_133612_media_pei

formats

Česká televize se distancuje od internetového pokračování pořadu Klekánice

http://www.lupa.cz/zpravicky/ct-se-distancuje-od-internetove-klekanice/

formats

Klekánice se zjeví na webu

http://www.vysocina-news.cz/clanek/klekanice-se-zjevi-na-webu/

formats

Legenda Klekánice Jana Lorencová v Brodě

http://www.vysocina-news.cz/clanek/legenda-klekanice-jana-lorencova-v-brode/

Home 2009 Srpen