Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail

BYTY OKD

Byty OKD

- Textový pracovní scénář reportáže (Jana Lorencová) -

+muž z davu: … připravovaná akce! Plánovaná akce, kde miliardový majetek byl dán za hubičku …

+žena z davu: …jeden byt dostal Koláček s Otavou za 44 tis. korun. Dneska ten byt stojí milion…

+nájemník: …mě nenapadá lepší přirovnání, než že stát prodal byty OKD jako teletníky a jejich nájemníky tím pádem pasoval do role dobytka.

+bývalý havíř: Já jsem celý život od sedmnácti let dělal na Františku, nebo ještě na šachtě Gottwald, a když jsem se dozvěděl z televize, že bych konečně mohl od nich něco mít, myslím konkrétně byt, tak jsme si s manželkou založili stavební spoření.

+nájemník: …měl jsem vyřízenou půjčku, kterou jsem musel zrušit, bohužel, všichni co tu jsme, bychom to koupili…  Problém byl na začátku. Tam by se to mělo řešit….

+KOMENTÁŘ mimo obraz:

Ostrava, Havířov, Karviná, Orlová a další města ještě dlouho budou spojována s hornictvím. V každém z nich se dnes shromažďují obyvatelé bytů, k nimž měl právo hospodaření bývalý s.p. OKD. Jedná se téměř o 45 tis. původně z části státních a částečně podnikových bytů. Nájemníci ještě nedávno věřili, že jim budou odprodány.

+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: Spousta havířů, kteří celý život dřeli, a to jediné, co jim zůstalo za celý ten život, je ten zanedbaný byt OKD. A ten byt si chtěli koupit a spravovat. To je jim slibováno osmnáct let.

+KOMENTÁŘ mimo obraz:

Rozhodnutím tehdejšího ministra průmyslu Vladimíra Dlouhého byl 29.12.1990 státní podnik OKD zrušen a k 1. lednu 91 zřízena akciová společnost OKD.

A takto vypadá výsledek privatizace bytového fondu OKD.

Záběry z demonstrace před KD Poklad v O-Porubě

Shromáždění lidí, zvednuté ruce, transparenty a křik…

+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: Bytový fond…vůbec neměl být součástí privatizace OKD a měl být převeden na obce, kdyby to tak bylo, vůbec by tento problém nenastal…

+KOMENTÁŘ mimo obraz:

Zákon, který v té době nakládání s byty upravoval až do roku 94, umožňoval jediný způsob jejich privatizace a to prodej jejich uživatelům. Na rozdíl od jiných státních podniků, privatizovaných obdobně jako OKD ale nebyl respektován a stát postupoval podle Obchodního zákoníku, paragrafu, který říká, že vše, s čím stát, nebo firma hospodaří, se stává privatizací jejím majetkem.

+Ředitel odboru pro privatizaci Minist. financí ČR: Společnost byla založena v roce 1991 a do ní byl vložen veškerý majetek, který se týkal této společnosti, to znamená včetně bytů.

+KOMENTÁŘ mimo obraz:

Do společnosti bylo vloženo také celkem 48 tis. bytů a téměř šest tisíc ha pozemků bez toho, že by byla vyčíslena jejich hodnota. Přestože šlo v drtivé většině o byty státní a podnikové byly do a.s. OKD všechny byty vloženy s tím, že jde o byty služební, tudíž o byty, které majitelé OKD potřebují údajně k dalšímu podnikání.

+Lubomír Zaorálek, místopředseda PSParlamentu ČR, ČSSD: Jisté je, že když se ten projekt tvořil, vytvořil se názor, že byty patří jako příslušenství k výrobní části a že to jsou jakési služební byty. Tahle interpretace se podařila prosadit a tím pádem se byty privatizovaly pohromadě.

+Nájemnice Poruba: Já jsem měla byt svůj, byt státní, jsem učitelka a ten byt mi přidělili, najednou to byl byt OKD!

+Nájemník Poruba:  Já jsem získal tento byt před šestatřiceti lety tak zvanou výměnou od tehdejšího národního výboru, teda vůbec nevím, jak jsem se mohl dostat do majetku OKD a potažmo RPG.

+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: Ty byty jako neprodukční majetek neměly být vloženy do privatizace společnosti OKD. Měly být vyjmuty jako v jiných případech, což se v případě OKD nestalo.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Naopak, dodatek k Privatizačnímu projektu OKD a.s. z října 93, zdůrazňuje nutnost vlastnictví služebních bytů, jako předpokladu pro úspěšný nábor pracovníků dolů. Ocenění majetku, vloženého do společnosti nebylo zveřejněno. Jeho vkladem do akciové společnosti ale došlo k jeho odstátnění, i když vlastníkem akcií byl v roce 91 stát. Část akcií byla dána k dispozici již v kupónové privatizaci, část akcií získaly některé obce. Jak od obcí, tak od drobných akcionářů postupně akcie získala firma Karbon Invest Koláčka a Otavy.  Zbývající akcie měl ještě stále v držení FNM, a to až do roku 2004.

+Starosta Orlové Jiří Michalík: Vím, že se ty akcie prodávaly, protože starostové byli přesvědčeni o tom, že to je dobrý krok. Víte, že všemocná privatizace byla asi motivem té doby.

+Ivan Přikryl, advokát, odborník na bytové právo: A teď najednou se někdo probudil a říká, pozor, vždyť my jsme vlastně bohatý, ten majetek má nedozírnou hodnotu, to my si necháme a budeme do toho investovat, samozřejmě náklady rozpustíme na lidi a je to majetek, protože to není blokováno tak já si na to můžu brát vlastně úvěry, můžu se zadlužit, ajajaj to dopadne….

+Jan SÁBEL, předseda Odbor. svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu:  právě bytový fond, protože jsme věděli, že je tady 45 tis. bytů a že to je obrovský majetek,  to jsme tehdy ještě netušili, jak půjdou ceny nemovitostí nahoru, ale přesto jsme už odhadovali jenom ten bytový majetek až na 6 miliard korun … My jsme jednali

i na ministerstvu průmyslu a snažili jsme se odvrátit privatizaci!

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Proces privatizace OKD byl dokončen v září roku 2004, kdy FNM uzavřel smlouvu se společností Karbon Invest. Bez výběrového řízení se stát zbavuje zbývajících 46 procent akcií. V této chvíli se ale poprvé objevuje jakési, byť hodně pochybné, ocenění majetku, jeho produktivní i neproduktivní části. Vyplývá z něho, že cena za bytovou jednotku byla stanovena na 40.000 korun.

+JUDr. Stanislav Gross, tehdejší předseda vlády, ČSSD, (podepsal za stát privatizační smlouvu):  Optimálně se asi mělo udělat to, co se dělo v jiných firmách, že stát mohl říct ano, nechceme těžit uhlí, měla vláda tehdy tedy rozdělit podnik na ten, kde je výrobní a nevýrobní. Výrobní část zprivatizovat a tu nevýrobní, ten bytový fond, třeba předat obcím nebo něco takového. Ale to může vláda dělat v okamžiku, kdy je stoprocentním akcionářem, nikoli v době, kdy už byla pouze nějakým 45 nebo 46%. A v době, kdy vlastně s tím majoritním akcionářem nebylo možné komunikovat.

R o z h o v o r   p ř e d   k a m e r o u :

+Jana Lorencová: Máte v dozorčí radě svého člověka. Čí zájmy tam hájí?

+Jan SÁBEL, předseda Odbor. svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu: Jeho povinnost je obhajovat zájmy zaměstnanců a zároveň i zájmy zaměstnavatele, to znamená vlastně Bakaly.

+Jana Lorencová: Jste v dozorčí radě OKD. Někoho tam reprezentujete… za to berete přes milion korun!

+Miroslav Syrový, předseda Koordinačního odborového orgánu OKD, člen dozor.rady OKD: Nebudu to komentovat.
+p. Hanák, nájemník a člen odborů OKD, Havířov: Vy neděláte prokazatelně nic pro ty lidi! Od té doby,  co jste placený v dozorčí radě, neděláte pro zaměstnance vůbec nic!
+Miroslav Syrový, předseda Koordinačního odborového orgánu OKD, člen dozor.rady OKD: Ano, to je pravda, že co se týká prodeje bytů, tak nedělám nic!

+Jan SÁBEL, předseda Odbor. svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu:  Víte, vy mi dáváte otázku, jak je to s odměňováním zaměstnanců,  ale já vím, že tam jsou politici. Např. hejtman Moravskoslezského kraje.  Ten neobhajuje žádné zaměstnance, dostává finanční prostředky a dosadil ho tam zaměstnavatel.

+Jana Lorencová: Zaměstnavatel, tedy pan Bakala?
+Jan SÁBEL, předseda Odbor. svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu:  Ano, jistě. On tam nebyl zvolen zaměstnanci. Je třeba vždycky si celou pravdu položit na stůl a pak o tom diskutovat.
+Evžen Tošenovský, bývalý hejtman Sm. kraje, člen Dozor. rady OKD: Já jsem v Dozorčí radě OKD, té výrobní části, já doufám, že žádný hejtman nebude moct ovlivnit, co udělá soukromý majitel se svým majetkem, jestli prodá byty, nebo něco jiného.

+KOMENTÁŘ mimo obraz: Takže ještě jednou:

Dnes už bývalý hejtman moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský měl hájit zájmy občanů svého kraje. Přitom bral za členství v Bakalově dozorčí radě OKD více jak 1, 5 milionu korun ročně.

Šéf odborů OKD Miroslav Syrový, který má hájit zájmy zaměstnanců OKD, kteří ho do dozorčí rady delegovali, bere dodnes za členství v Bakalově dozorčí radě víc jak

1 milion korun ročně.

+Evžen Tošenovský, bývalý hejtman Sm. kraje, člen Dozor. rady OKD: Ten proces byl, když se jedná o velké jmění, velký majetek, bylo velmi komplikovaným, bylo tam roztříštěné vlastnictví.
+Ředitel odboru pro privatizaci Minist. financí ČR: Společnost se prodávala jako celek, prodávaly se akcie a na ty akcie bylo ocenění. A podle toho ocenění se prodávalo. Byty jsou po celou dobu od roku 91 ve vlastnictví této společnosti. Nejsou a nebyly od roku 91 ve vlastnictví státu.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Bez toho, že by byla zveřejněna cena, bylo krom bytů do společnosti vloženo také téměř šest tisíc hektarů pozemků v Ostravě a okolí, a zhruba dva tisíce nebytových prostor.

M ě s t s k ý   ú ř a d   O r l o v á  – rozhovor před kamerou:

+Jana Lorencová: Souhlasíte s tím, že v podstatě v případě vašeho města cena pozemků, které jsou na mapce zamodřené, je možná daleko vyšší než cena bytových jednotek, o kterých se tady jedná?

+Starosta Orlové Jiří Michalík: Já si myslím, že nejste daleko k pravdě. Určitě si myslím, že pozemků, které vlastní společnost pana Bakaly, je obrovská. A možná předčí i cenu těch bytů, o kterých se říkalo, že je to největší majetek.

+Ivan Přikryl, advokát, odborník na bytové právo: Podle mého názoru, buď měli jednoznačně formulovat, co s těmi byty bude, nebo měli jasně říct, že se to nebude nikdy formulovat, že ať si s tím dělá ten vlastník, co chce, ale pak to měl zaplatit.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Poté, co stát prodal svůj majetkový podíl Karbon Investu, objevuje se na scéně nový hráč. Během několika dnů, patrně podle předem domluveného scénáře, majetek bývalého OKD kupuje Zdeněk Bakala, a to včetně všech závazků, které vyplývají ze smlouvy mezi Vládou a Karbon Invest. Patří mezi ně i závazek, že pět let nesmí být bytový fond převeden na třetí osobu.

+Ivan Přikryl, advokát, odborník na bytové právo: Oni vlastně řekli ne, ty to vlastně nemůžeš pět let převést. Takže se ptám proč, aby ty lidi oklamali pět let? A potom si s tím dělej, co chceš. Ten bytový fond je teď zplundrovaný, ale pořád má ohromnou na trhu stoupající hodnotu, takže já tu koncepci z toho roku, tuším, 93, která vlastně šla do té privatizace a která potom tím procházela jak bohužel nějaká nit, nechci říct zlatá, až tím rozhodnutím až v tom roce 2004. Tak ta se tím protahuje, a pak už ji všichni respektovali, ten prvopočátek, ale ten byl chybně nastavený.

+KOMENTÁŘ mimo obraz:

Jedním z nejdůležitějších závazků je, že žádný z vlastníků akciové společnosti nebude s byty podnikat a byty nepřevede na tzv. třetí osobu. Společnost však je restrukturalizována a vzniká společnost RPG byty s.r.o.

R o z h o v o r   p ř e d   M i n i s t e r s t v e m    f i n a n c í

+Jana Lorencová: Co jste si slibovaly od té návštěvy na MF?

+Yvona Průšová, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: ... jdeme na oddělení privatizace, kde bychom chtěly zjistit, jakým způsobem bylo s majetkem, bytovým fondem naloženo v době, kdy se sestavoval privatizační  rojekt.

+Helena Řegucká, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: Z jaké částky vlastně vznikly akcie, my jsme se vlastně nikdy nedověděli, jak tento majetek byl oceněn.
+Yvona Průšová, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: Dožadovali jsme se  privatizační smlouvy, není veřejně dostupná.
+Helena Řegucká, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: Že to je mezi dvěma subjekty, a že to oni nejsou povinni nějak zveřejňovat.

+Ředitel odboru pro privatizaci Minist. financí ČR: Při prodeji akcií této společnosti byla sepsána smlouva, v rámci této smlouvy bylo mezi stranami dohodnuto, že žádná strana bez souhlasu té druhé nesdělí jakoukoli část této smlouvy.

+Yvona Průšová, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: Jedním z těch subjektů, mě zastupuje vlastně stát, mě jako občana.

+Helena Řegucká, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: Stát se nestaral o své lidi, nestará a podle toho co jsme dneska zjistily, ani starat nebude.

+Ředitel odboru pro privatizaci Minist. financí ČR: My jsme v této věci již dvakrát požádali protistranu o možnost zveřejnění přesného znění této smlouvy nebo části smlouvy týkající se bytů vloni i v letošním roce a protistrana, nevím z jakých důvodů, to odmítá.

+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: Teď si představte tu situaci, spoustu havířů, kteří celý život dřeli a ten jediný majetek, nebo to jediné co jim zůstalo za celý ten život, je ten byt, zanedbaný byt OKD. A ten byt si chtěli koupit a spravovat. To je jim slibováno osmnáct let.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Poslední takový příslib, ze kterého vydedukovali nájemníci bytů bývalého OKD, že byty nakonec     získají oni, zazněl z úst vlastníka spol. RPG Byty Zdeňka Bakaly. Přinesla ho před čtyřmi lety téměř všechna média. Citujeme:

 

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

“Uplynuly tři roky a Zdeněk Bakala změnil názor“

+Z d e n ě k   B a k a l a: Není možné, aby nájemníci financovali v tomto objemu za dnešní situace na finančním trhu nákup těchto nemovitostí.
+Nájemnice: Myslím, že ten člověk by se měl za tento výrok omluvit. Protože to je podle mě vrchol.
+Nájemník: Nařknout nájemníky, že nejsou schopni se o své byty postarat v případě, že je dostanou do vlastnictví, je od něho nehoráznost a já bych mu chtěl vzkázat, že by se měl všem lidem, kteří v těch bytech bydlí, omluvit.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Nájemníci předpokládají od samého začátku, že jim byty budou odprodány za cenu, za kterou je získal Karboninvest. Podle průzkumu Sdružení Byty OKD je chce koupit přes devadesát procent jejich obyvatel.

+Petr Handl, ředitel vnějších vztahů a tisk. mluvčí RPG: Neplánujeme prodej těchto bytů, naopak veškeré projekty, které jsou připravovány, jsou připravovány z dlouhodobého hlediska na období řady dalších let, aby došlo ke zkvalitnění tohoto bytového fondu.

+J a n a   B o b o š í k o v á,  Europoslankyně: Když se na mě lidé z Ostravy obrátili, tak jsem tam jela a byla jsem se na ten bytový fond podívat a to, co jsem viděla na místě, rozhodně nesvědčí o tom, že by majitel řádně spravoval a udržoval bytový fond.

+Ředitel odboru pro privatizaci Minist. financí ČR: Naším cílem bylo, aby ten kdo koupí tuto společnost, nepodnikal s byty. Z tohoto důvodu je tam stanoveno, že veškeré nájemné musí být investováno zpět do toho bytového fondu. Toto byl základ.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :  

Pravdou také je, že zda je nájemné opravdu vloženo do údržby bytového fondu, nikdo zatím nekontroluje!

+Muž s berlemi: Okna mi vypadávají z rámu, protože jsou v takovém stavu, že je to něco strašného.
+Muž v rozhalence: Když jsem nahlásil, že mi padá strop na hlavu a že mám podlahu prohnitou, tak jsem si nakonec musel opravit sám za vlastní peníze.
+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: Tam jsou plísně, výtahy jsou v hrozném stavu, to jsou investice za pár korun. Oni nedělají nic!
+Nájemník: Já jsem si tam zavolal elektrikáře a ten mi řekl, to je hrozné. Jedna nula vůbec není, druhá hoří, takže to je katastrofa, ty byty mohou kdykoli vyhořet!
+Nájemnice:Tak ať to shoří všechno….
+Nájemník: Spousta lidí si při tom jeho příslibu v roce 2005 zrenovovalo kuchyně, koupelny, okna, podlahy, jsou to zmařené investice…
+Z d e n ě k   B a k a l a :  Já jsem přesvědčen, že kdybych teď začal ty byty prodávat nějakým nesystémovým způsobem, tak mně ti lidé budou nenávidět daleko víc, než teď.
+Helena Řegucká, zakládající členka Sdružení BYTYOKD.CZ: Najednou se pan Bakala ke svému slibu nemá, v podstatě z nás udělal, dalo by se říct skoro pitomce!
+Petr Handl, ředitel vnějších vztahů a tisk. mluvčí RPG:  Podstatné je, že v žádném z těch dokumentů, kterými my jsme dnes vázáni, není zakotvena povinnost udělat tento krok, prodat či převést byty.
+p. Hanák, nájemník a člen odborů OKD, Havířov: My to vidíme tak, že je to horší jak doba minulá před sametovou revolucí, protože lidé mají větší strach, než ho měli, mají ho z důvodu už i bydlení, mají ho z důvodu pracovní ztráty, a nevím jak je můžou ještě poškodit.
+Žena: A ti lidé se stávají, bych řekla, podle mě jako, lidmi druhé kategorie.

+Muž: … lidi jsou tam už apatičtí, rezignují na úklid společných prostor, to je fatálně nevyhovující bydlení. Ve Francii když jsem byl, v takových bytech, bydleli utečenci z Afriky, přesně!

+Muž v pruhovaném triku:  to vám říkám, do takové situace dostat lidi, to je úplně do nebe volající, a to si říkají demokratickej stát.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Problémů, s nimiž se obyvatelé bytů bývalého OKD dodnes potýkají, přibývá. Vdovám po havířích jsou podsouvány k podpisu nové nájemní smlouvy. Nikdo je však neupozorňuje, že podpisem se zbavují předkupního práva. Noví nájemníci mají platit tzv. přistoupení k dluhu, někdy ve výši až několik set tisíc korun, přestože podepisují smlouvu na jediný rok. Zkrátka, platí se při výměně bytu, platí se při každém přepisu smlouvy. Kam tyto peníze jdou zůstává otázkou..

+Žena: S manželem jsem byla čtyřicet roků než mi umřel. Bydlíme od novoty třicet roků v tomto baráku a teď po mě chtěli, když umřel a šla jsem na bytovou správu, tak chtěli po mě osmnáct tisíc kauce. Já nevím proč.

+Nájemník: Oni tomu říkají přistoupení k dluhu, na tom bytě není dluh, vy platíte dluh za cizí byty.

+Nájemnice Havířov: Já jsem taky vdova po havíři a zůstal mi po něm byt, který jsem vyměnila za jeednopokojový, používaný na dobu neurčitou. Pozvali mě, je to asi tři roky, na výměnu dekretu na dobu určitou.

+Nájemnice Orlová: Přišel nám papír, že se máme dostavit na správu majetku, že máme podepsat nové smlouvy. My jsme tam přišli, ona nám dala papír, že to máme podepsat, že na rok.
+Nájemník Havířov: Nájemníci, co jsou starší a mají třípokojové byty, nebo dvoupokojové byty, zůstane sám a chce si ten byt vyměnit za menší, nemá šanci, protože oni chtějí z RPG tisíce zaplatit, že si vymění byt větší za menší a ten menší za větší.
+Nájemnice Orlová: Nevíme vůbec co bude s námi, co bude dál, co pan Bakala zamýšlí, sliboval že to prodá za padesát tisíc, teď jsme slyšeli v televizi, že to neprodá, tak nevím co bude dál.

KOMENTÁŘ mimo obraz :

Privatizaci poslední části OKD v roce 2004, při níž přišel stát prodejem 46% podílu podle odhadu některých odborníků o desítky miliard, doplnila tehdejší vláda o Vyhlášku. Nabyvatele v ní zavázala mimo jiné veškeré výnosy z bytového hospodářství investovat výhradně na úhradu nákladů, spojených s údržbou těchto bytů.

+Člen sdružení BYTYOKD.CZ: O nějakých investicích v RPG vůbec nemůže být řeči, zbyteček toho nájmu oni opravdu vrátí na odstranění nějakých havarijních stavů.

+Ředitel odboru pro privatizaci Minist. financí ČR: My jako MF samozřejmě do vztahu mezi vlastníkem a nájemníkem nevstupujeme, my máme pouze páky, co se týká vlastnictví toho bytu, a máme páky pouze toho typu, že veškeré nájemné musí být zpět reinvestováno do toho fondu, aby to nebyla zisková záležitost, což nám RPG byty dokládá.

+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: RPG co udělalo za ty tři roky? Udělalo krásné webové stránky, tam mají vyfocenou spokojenou rodinu, usmívající se tváře, realita je ale taková, že se nám lidi stěžují, že je donutili do smluv na jeden rok, místo na dobu neurčitou, že je donutili podepsat smlouvy na jeden rok a to za mnohdy nevýhodných podmínek

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Stejné rozhodnutí zavazuje nabyvatele akcií, aby v případě prodeje bytů je přednostně nabízel stávajícím nájemníkům za ceny, na které byl bytový fond odhadnut při privatizaci OKD a to bez časového omezení. Nejdůležitějším bodem tohoto memoranda je zákaz převodu bytů na tzv. třetí osoby, nebo jiné podnikání s bytovým fondem.

+Petr Handl, ředitel vnějších vztahů a tisk. mluvčí RPG:  My jakožto realitní skupina jsme v současné době připraveni začít realizovat podnikání v oblasti rezidenčního bydlení v celé škále, to znamená, nejenom regenerovat, opravovat, rekonstruovat naše stávající portfolio, ale jsme připraveni kupovat i další bytové domy.

+Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ČSSD: Ten majitel nový udělal to, že nechal do toho vstoupit společnost RPG a to je vlastně společnost, která podniká v nemovitostech a on podle mě porušil princip v tom, že ty byty jsou chápány jako něco co není předmětem podnikání.

+Roman Macháček, předseda Sdružení BYTYOKD.CZ: Takový první impulz byl zhruba před dvěma lety, kdy jsem začínal nabývat pocit jako analytik, že z údajů a informací z RPG, že pan Bakala nehodlá svůj slib o prodeji bytů stávajícím nájemníkům dodržet. V tom okamžiku jsem poprvé kontaktoval odbory a upozornil na potencionální problém a riziko pro nájemníky.

R o z h o v o r   p ř e d    k a m e r o u

+Jana Lorencová: Jste v Dozorčí radě OKD, někoho tam reprezentujete… za to berete přes milion…!
Miroslav Syrový, předseda Koordinačního odborového orgánu OKD, člen dozor.rady OKD: Nebudu komentovat.
+p. Hanák, nájemník a člen odborů OKD, Havířov: Vy neděláte nic! Vy neděláte prokazatelně nic pro ty lidi, od té doby co jste placený v dozorčí radě! Neděláte pro ty zaměstnance vůbec nic!
Miroslav Syrový, předseda Koordinačního odborového orgánu OKD, člen dozor.rady OKD: Že nedělám nic, co se týká prodeje bytů, tak to je pravda.
+Jana Lorencová: …máte v Dozorčí radě OKD za odbory svého člověka, ale v tomto případě:

„koho chleba jíš, toho píseň zpívej,….“
+Jan SÁBEL, předseda Odbor. svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu:  Ale ještě větší problém je, že jsou v Dozorčí radě OKD politici, je tam hejtman Tošenovský, ten zastupuje čí zájmy? Dosadil ho tam Bakala, platí ho Bakala.

+KOMENTÁŘ mimo obraz :

Tržní hodnota bytů bývalého OKD je dnes zhruba 45 miliard. Není to ale zdaleka jediný majetek, nad jehož privatizací a oceněním visí otazníky. Patří sem i dalších téměř 2000 nebytových prostor. Nikde se neobjevuje ani přes 4.500 hektarů pozemků, které rovněž patřily OKD. Ty dnes vlastní další firmy z realitní skupiny RPG Real Estate Zdeňka Bakaly.

+Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ČSSD: Není vyloučeno poskytnutí tzv. veřejné podpory…..…
+Ivan Přikryl, advokát, odborník na bytové právo: Veřejná podpora je když……

+Vladimír Dlouhý, tehdy ministr průmyslu, 1991 zahájil privatizaci OKD: To byla strategie správná, založená na postupné privatizaci a na restrukturalizaci.

Text scénáře  není definitivní, což nebývá nikdy, pokud není reportáž hotová, zvláště pak její závěr.

 

 

 

 

 

Jedna reakce

 1. Oslovila jsem s dotazem ČNB a to v souvislosti s tím, že RPG byty zastavilo některé domy ve prospěch Unicerdit Bank a to za úvěry, které má v úmyslu použít na opravy těchto domů.  Vklad byl vložen do katastru nemovitostí den předtím, než byl vynesen rozsudek o tom že RPG nesmí nakládat s těmito byty. Zde je odpověd ČNB:
   

  Dobrý den,
  prosím o sdělení tel.spojení na Vás, je třeba Váš dotat zkonzultovat a také upřesněnit jako formu odpovědi požadujetete, zda písemnou nebo výjádření na kameru? 
  Děkuji
   

  JUDr. Pavel Palivec
  Samostatný odbor komunikace
  Česká národní banka
  tel. 224 413 585
  mobil 736 524 415
   

  From: web@cnb.cz [mailto:nobody.probably_forged_address_from_Internet_=_web@cnb.cz] 
  Sent: Friday, January 22, 2010 10:35 AM
  To: dostalovay@seznam.cz
  Subject: Potvrzení přijetí Vašeho podání
   
   
  Dobrý den, 

  Vaše podání bylo přijato ke zpracování. 

  info@cnb.cz 

  ==========

  Jméno
  Yveta

  Příjmení
  Dostálová

  Titul
   

  Společnost
   

  Preferovaný způsob odpovědi
  zaslat e-mailem

  Ulice
   

  Číslo popisné
   

  Město/obec
   

  PSČ (uvádějte bez mezer)
   

  E-mailová adresa
  dostalovay@seznam.cz

  Telefon (uvádějte v mezinárodním tvaru)
  +420

  Předmět podání
  Žádost o stanovisko

  Text podání
  Dobrý den,
  obracím se na ČNB se žádostí o stanovisko, které se týká problematiky tzv. Bytů OKD. Z veřejných zdrojů je známá kauza Bytů OKD, v nedávné době tj. 17.12.09 bylo vydáno soudní rozhodnutí o nemožnosti nakládat s byty , které jsou nyní ve vlastnictví společnosti RPGbyty sro. Navzdory tomuto soudnímu výroku společnost RPG byty sro, zastavila tento majetek pro UNICREDIT BANK. Je toto v souladu s obezřetným hospodařením banky??? Jestliže může dojít k situaci, že byty OKD budou prodávány nynějším nájemníkům tak, jak bylo ve vládním rozhodutí o privatizaci OKD??
  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=rizeni&id=3047628807
  Prosím o vyjádření pro pořad Klekanice.tv
  Děkuji a jsem s pozdravem

  Yveta Dostálová
  ved.projektu
  Alternativní televize

  Okno pro rychlou odpověď

  Plnohodnotná odpověď
   

   
   

   

Home Reportáže BYTY OKD