Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail

Chudinské čtvrti

Chudinské čtvrti jsou v obležení násilníků a kšeftařů s byty

Říká se jim sociálně slabí. O místech, kde většinou žijí, se hovoří jako o sociálně vyloučených lokalitách. Naši chudí. Romové i etničtí Češi. Schytávají to pro svou chudobu ze všech stran, pro jedny jsou parazity a nemakačenky, pro druhé socky, pro třetí lenochy, kteří se o sebe nedokážou postarat. Paušalizovat však v tomto směru může jen někdo, kdo se o život v chudinských čtvrtích nezajímá a moc o něm neví. Vymotat se ze sociální pasti, do níž se ne vždy vlastním přičiněním dostali, je těžké, někdy přímo nemožné. Pojďme se podívat na podmínky, v nichž žijí, na pár příkladů z míst, o nichž média obvykle neinformují. A pokud ano, tak nikoli o životě místních lidí, ale tom, jak na jejich bídě parazitují krajně pravicoví extremisti. Téměř žádný z aktérů si nepřál zveřejnit své jméno. Důvod? Strach!

 

Bída a strach vyjít na ulici

Dvě matrace na holé podlaze, holé stěny, bez nábytku, elektřiny, plynu, nádobí, bez jídla. Vedle matrací stojí prastarý, rozviklaný invalidní vozík. Na matracích leží šestašedesátiletá žena, na spodní část těla ochrnutá, kterou ten den pustili z nemocnice. Na skřínce s popraskaným povrchem, jediným kouskem nábytku v místnosti, sedí její mentálně postižený, asi dvacetiletý vnuk. Paní ukazuje účet z nemocnice na 360 korun a říká: „Důchod, včetně vdovského, mám 4600 korun, z čeho mám všechno platit?“ Dům, kde bydlela, vyhořel a byl zbourán, a ona se po propuštění z nemocnice ocitla bez věcí a prostředků v bytě náhradním, nezařízeném. Začala se o ni starat mladá sousedka, maminka třech krásných dětí s velkýma kulatýma očima: uvařila invalidní paní i jejímu vnukovi polévku, z nedaleké skládky přinesla matrace a popraskanou skřínku. „Zítra by snad mohl dorazit někdo z její rodiny, ale nevím jestli vzkaz, že už ji propustili z nemocnice, do vedlejšího města, kde momentálně jsou, skutečně dorazil,“ říká sousedka.

Jsme v Karviné. O příčinách požáru zmíněného domu se v tu chvíli zatím neví nic přesnějšího, policie dosud nic nevyšetřila, z oficiálních míst ovšem zní obvyklý hlas, že za něj může elektroinstalace či rozbitý spotřebič, v tomto případě lednička. Ta ovšem podle nájemníků stála na chodbě a nebyla ani zapnuta do zásuvky.

„Viděla jsem to odpoledne u ubytovny auto, u kterého stáli muži s vyholenými hlavami,“ odpovídá nám mladá žena na dotaz, jestli v den požáru neviděla něco neobvyklého, co v této lokalitě, obydlené většinou Romy, není běžné. Ptali jsem se proto, že na tento dům dříve dvakrát zaútočili rasisti zápalnými lahvemi.

Možná dům v tomto případě skutečně vyhořel bez cizího zavinění, ale policie obvykle drmolí tuto mantru proto, že nechce případy, v nichž Romové figurují jako oběti, vyšetřovat. Na severní Moravě, ve Slezsku, ale třeba i v severních Čechách je tento jev velmi častý. Ale nepředbíhejme, vetší případy se rodí hlavně proto, že si policisté nevšímají těch „menších, běžných, všedních, denních…“.

V popisované lokalitě v Karviné si lidé, především matky s dětmi i děti, když jsou samy venku, musejí neustále dávat pozor. „Nedávno tu jeli okolo v autě. Přibrzdili a stříleli po nás takové kuličky z umělé hmoty, docela to bolelo,“ říká mladá maminka s malým dítětem v náručí. Její sousedka ji doplňuje: „Hážou tu na nás pořád i brambory, do kterých napřed zapíchají skleněné střepy, nebo kelímky s hořčicí. Tady si na ulici nemůžete být ničím jistí. Ale to kolikrát ani doma, do oken nám často hážou kameny. Spousta oken tu nemá sklo, protože dávat peníze za sklenáře se nevyplatí. Mně vymlátili okna dvakrát po sobě, protože bydlím hned u silnice a v přízemí.“

Totéž nám potvrzovali všichni místní obyvatelé, s nimiž jsme hovořili. „To je tady úplně běžné, gadžové tu mají hon na Cigány jako sport. Tím se policie už vůbec nezabývá,“ říká pomenší muž. Karviná v tomto směru není žádnou výjimkou. Podle výpovědí lidí, s nimiž jsme hovořili na více místech ve Slezsku a na severní Moravě, je to, co se děje v Karviné, v celém regionu běžnou záležitostí. Je to právě tato část České republiky, kde se v posledních letech začaly tvořit chudinské čtvrti ve velkém.

 

 

Vazalové

Podle pracovní analýzy, kterou vypracovala vládní agentura pro sociální začleňování ve vyloučených lokalitách, svědčí poznatky z terénu o tom, že bytová situace Romů není dobrá. Noví či staronoví majitelé ze svých domů vystěhovávají Romy do náhradních bytů (obvykle horší kvality), anebo – při neexistenci či neprokazatelnosti nájemních smluv – i bez náhrady. Některé obce přijímají služby podnikatelů, nabízejících odkoupení domu s břemenem nájemníků – ti jsou potom vystěhováni do náhradního bydlení, většinou nevyhovujícího – to je podle našeho zjištění krom jiných i případ Roudnice nad Labem, kde jsou někteří z chudých, většinou Romů, vystěhováni nyní již soukromým majitelem domu na ulici, což jim umožnilo předchozí konání města. To s těmito nájemníky před prodejem domu uzavřelo smlouvu na dobu určitou, a to jen na rok.

Jindy obce samy pro dlužníky nájemného zřizují tzv. „holobyty“, ve kterých je však nájemné mnohdy vyšší než v ostatních bytech. Důsledkem těchto postupů vznikaly a stále vznikají ghetta. V České republice je více než 310 takových vyloučených lokalit, žije v nich okolo 80 000 Romů a nižší, přesně nezjištěný počet etnických Čechů.

Jedním z oněch nových majitelů domů, které lze uvést jako odstrašující příklad, je firma RPG byty, která se k nájemníkům občas chová jako ke svým vazalům. Svého času získala od Ostravsko-karvinských dolů (OKD) hornické domy na více místech ve Slezsku a na severní Moravě. Nastěhovává do nich sociálně slabé lidi, většinou Romy, a vytváří tak ghetta, v nichž žít je leckdy velmi těžké. A dostat se z nich do normálního života je pro jejich obyvatele často nedosažitelné. Nájemné RPG dává neobvykle vysoké a při sebemenším neplacení nájemníky vystěhovává nebo jim neprodlužuje smlouvu. Dobře tedy, chová se jako majitel, lze namítnout. Jenže majitel se o svůj majetek stará, což RPG nedělá. Domy jsou často zničené, s opadanou omítkou, zničenými stěnami – to vše před příchodem nových nájemníků. V některých lokalitách jsou byty mokré, plesnivé, jejich nájemníci však i za tyto byty někdy platí nájem stejně vysoký jako za byty první kategorie. RPG se podle výpovědí nájemníků na více místech o domy nestará, nechává je chátrat. Až na výjimky se nenajde nájemník, který by neměl vůči této firmě námitky.

Na jedné z fotografií je zobrazen stav bytu v jednom z domů v Orlové, který nebyl vybydlen nájemníky, ale který firma RPG nechala zpustošit vnějšími vlivy – zatékáním vody do domu při dešti. A to v době, kdy v nich bydleli lidé. Namísto opravy domů nechá RPG v takto zničených bytech bydlet nájemníky do chvíle, než si začnou stěžovat. V momentě, kdy by jí to mohlo mediálně uškodit, je RPG ochotna Romy přestěhovat do jiných svých domů, o něž se však rovněž nestará.

„Vychovala jsem pět dětí, šestnáct roků makala na šachtě, ani manžel ani já jsme nebyli nikdy trestání, nikomu nic nedlužím, všechno zásadně platím včas, ale pořád se mnou někdo zachází jako s méněcenným člověkem,“ řekla nám starší paní, jejíž byt sousedí s již zmíněným mokrým bytem v jednom z domů v Orlové. Stará se o vnuka postiženého mozkovou obrnou, za 3+1 platí čistý nájem 3 900 korun + zálohu na energie a další poplatky. A nájem se má ještě zvyšovat. „Prý mám byt první třídy – komfort, přitom i sem zatéká, v ložnici a v koupelně mám na zdi plíseň, v kuchyni kvůli vlhkosti neustále opadávají kachličky a navíc tu mám zavedenou jen studenou vodu.“

Firma RPG byty nám na naše dotazy zaslané e-mailem ani po delší době neodpověděla.

 

    

 

Namísto řešení populismus

Problémy sociálního vyloučení včetně jeho průvodních jevů se často „řeší“ prostřednictvím represivních metod. Případ chomutovské starostky Ivany Řápkové (ODS) je alarmujícím, výstražným příkladem – z prostého faktu, že dluhy je potřeba platit, udělala za pomoci populistických gest velké politikum. Chomutov se během celé kauzy dopustil více omylů, včetně porušení zákona: dovolil exekutorovi, aby peníze od dlužníků vybíral při výplatě sociálních dávek a poskytl médiím snímky z kamerového systému, který sledoval exekutorské zabavování dávek dlužníkům.

Řápková získala na celé kauze politické body mimo jiné i proto, že „opomněla“ dodat to nejpodstatnější. Například to, že exekuce sociálních dávek, které u neplatičů nařídila, se týkaly pouze necelého jednoho procenta celkové dlužné částky. Nepřiznala ani to, že město nepoužívalo k vymáhání dluhů nástroje, jimiž lze zamezit vzniku dluhů a předejít tak ztrátě bydlení. Podle studie Podporované byty, kterou již v roce 2006 vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj, lze strhávat peníze za dluhy prostřednictvím institutu zvláštního příjemce, kterým může být město či obec. A to, krom jiného, i v případě, kdy by se „výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit…“ Jestliže je naplněn předpoklad, že se například výplatou příspěvku na bydlení nedosáhne účelu poskytované dávky, má správní úřad dokonce povinnost (nikoliv možnost, jež závisí na volné úvaze) zvláštního příjemce ustanovit. Studie doslova tvrdí: „Pokud město využije institut zvláštního příjemce včas, nemusí ke vzniku dluhů vůbec dojít. Město tak může uspokojovat průběžně své pohledávky a není nutné sahat po jiných nástrojích, jako jsou soudní řízení, exekuce, popř. vystěhování, v důsledku čehož se zbytečně přispívá k další sociální segregaci neplatičů.“ Řápková chtěla v Poslanecké sněmovně prosadit, aby obce mohly strhávat dluhy ze sociálních dávek předem. „Neplatiči se nikdy nedostanou do dluhů, protože jim to dříve strhneme my. To mi přijde absolutně logické a prioritní," řekla v časopise Týden. O institutu zvláštního příjemce, který to už dávno řeší, v tu chvíli evidentně nic nevěděla, což významně svědčí o míře její kompetentnosti zastávat významnější místo.

Chomutovská radnice pochopitelně mlčí i o tom, že její způsob vymáhání dluhů byl kontraproduktivní. „Část lidí se sice snaží mnohem více než dříve svoje závazky hradit, ale zároveň se spousta z nich se dostala do hluboké sociální pasti," řekl Martin Šimáček, ředitel vládní agentury pro sociální začleňování ve vyloučených lokalitách. Důvodem jsou podle něj mimořádně vysoké odměny pro exekutory: „Vmetly je do situace, kdy již nemohli zaplatit nájemné a jiné obvyklé výdaje, a naopak to prohloubilo jejich sociální vyloučení."

„Chtěl jsem se s městem dohodnout na splátkovém kalendáři. Teď ale nemám ani na splátky, ani na zaplacení složenek,“ potvrzuje Šimáčkova slova jeden z dlužníků. A jedna z rodin, která městu dlužila 840 korun, nemohla uvěřit tomu, co se u nich odehrálo: „Exekutoři nám zabavili počítač, televizi a audio soupravu v hodnotě okolo třiceti tisíc korun“.

Chomutovu se však populismus a nekompetentnost jeho představitelů začíná nevyplácet. Exekutor Jan Paraska chce od Chomutova miliony za provedení exekucí. Paraska loni v dubnu dlužníkům zabavil sociální dávky přímo po vyplacení na úřadě, jak si to přála Řápková. Město peníze hradit odmítá, proti jeho požadavku se odvolalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Podle informací internetového deníku Romea.cz požaduje Paraska od města 7800 korun za každý případ, kterých bylo dohromady 1040. Město by mu tedy mělo zaplatit 8 112 000 korun.

 

Trestné výpravy na chudé

Ladislav Baláž

 

I v některý chudinských sídlištích se však najdou lidé, kteří zatím mají dost síly, kteří kvůli dlouhodobé depresi z marného hledání zaměstnání a následného propadu do sociální pasti neztratili sociální návyky. Ladislav Baláž se vrátil po dvanácti letech z Velké Británie a hned začal ve Slezsku a na severní Moravě zakládat organizaci Europe-Roma CZ, která chce zlepšovat soužití Romů s majoritní společností. V havířovské čtvrti Šumbark, kde se usídlil, obešel sousedy, Romy i etnické Čechy, a domluvil se s nimi, že od každého vyberou peníze a za ně vymalují chodbu domu, nalakují a opraví domovní dveře, které také začnou na noc zamykat. Baláž nyní obchází celé sídliště a snaží se společné zvelebování bydliště organizovat ve velkém. I tyto domy patří firmě RPG byty. „V domech, o které jejich majitelé nepečují, přece nejde žít, musíme se o to tedy postarat sami. Jsem rád, že na to přistoupili sousedé, bez rozdílu. Všichni na tom máme stejný zájem, už jenom proto, že v této části Šumbarku nás prakticky každý týden napadají rasisti, a ti si k útokům vybírají domy podle jejich vzhledu. Důležitější však je, že tyhle zdánlivě všední věci dávají dohromady lidi bez rozdílu odstínu pokožky.“

 

Tyto trestné výpravy také nejsou nic neobvyklého. Pořádali je i násilníci, například, v Opavě, Rýmařově, Přerově či Moravském Berouně. Asi nejznámější pokus o pogrom se odehrál v litvínovském Janově. V havířovském Šumbarku si násilníci i v týdnu občas vyhlédnou Roma, který jde z místní restaurace s diskotékou Bivoj, přepadnou ho a zmlátí. Ještě před pír měsíci o víkendu táhli mezi domy, pokřikovali rasistická hesla, házeli do oken nájemníků různé předměty včetně kamenů. Dvakrát napadli domy, v nichž bylí Romové i etničtí Češi, zápalnými lahvemi. Místní lidé tehdy volali po tom, aby policie tuto oblast od pátku do neděle mnohem více kontrolovala a zadržela každého podezřelého. „Je to někdy šílené, co se tu děje. Pokud policajti nezakročí, ať se pak nediví, že se budeme bránit sami,“ řekl nám tehdy asi dvacetiletý Rom, kterého jsme oslovili na ulici. Na dotaz, jak často se tu násilníci ukáží, odpověděl jeho kamarád: „Někdy i několikrát za týden. Větší pochody, kterých se zúčastňuje asi tak kolem třiceti čtyřiceti nácků, asi tak jednou za měsíc.“ Opodál stojící paní, etnická Češka, k tomu pokyvuje hlavou, a dodává: „Drzost těch fotbalových výtržníků rostě úměrně tomu, nakolik je policisté nechávají v klidu. Nedávno tu policie nechala projít asi třicet těchto mladých lidí. Ti pokřikovali rasistická hesla a policisti se tvářili, jako by se nic nedělo.“

Trestné výpravy pozvolna ustaly, když v Ostravě začal soud s útočníky, kteří v Šumbarku v rámci honu na několik Romů, málem umlátili šestnáctiletého romského mladíka. Bili jej kovovým klíčem gola, teleskopickým obuškem, kopali do něj a mlátili pěstmi. „Rasisti, velmi často i beztrestně, napadají Romy a způsobují jim újmu na zdraví, v některých případech i smrt. Nedivím se, že Romové emigrují, protože jak policie, tak justice mají embarga na tyto případy, což znamená, že se snaží tyto informace před veřejností utajovat. Pokud chceme zastavit rasistické násilí, tak společně se všemi občany. Jenom tak ukážeme svou sílu,“ uzavírá Ladislav Baláž svůj pohled na věc.

 

Evropské hodnoty

Evropská společnost se chlubí svými hodnotami či, přinejmenším, se na ně odvolávají evropští politici. K oněm evropským hodnotám či k étosu, který z nich plyne, patří i solidarita se slabšími. A pomoc. Ta nemusí spočívat v opakovaném obdarovávání dotyčných, ale spíše ve snaze dostat lidi ze dna sociální pasti na stejnou rozjezdovou čáru s ostatními. A to nejde ani represí, ani ponižováním. Prvním krokem v takové pomoci by měla být snaha o získávání vzájemné důvěry. A to v situaci, kdy města, obce či policie neberou obyvatele chudinských čtvrtí jako rovnocenné občany, není možné. Toto nerozumné jednání spojené s leckdy i úmyslným přehlížením trestných činů s rasistickým motivem policií, jsou kroky směrem opačným. A směřují k ještě větším problémům než jsou ty stávající.

František Kostlán

 

 

Byla to právě tato policejní liknavost, která „přivedla na svět“ vražedný žhářský útok ve Vítkově. A dokud se policie, státní zastupitelství a soudy nenaučí vymáhat právo již u méně závažných trestných činů, budou ty větší následovat v podstatě automaticky. Potenciální pachatel, který před sebou nemá hrozbu rychlého a adekvátního trestu, se také podle toho chová. Rasisticky motivovaná přepadení – vraždy či ublížení na zdraví, byly v České republice obvyklé i v devadesátých letech. Například:

 • Tibor Berki – vražda basebollovou pálkou
 • Tibor Danihel – vražda utopením z donucení (rasisti nahnali Romy do řeky a nedovolili jim vylézt ven)
 • Otta Absolon – vražda nožem
 • Martin Červeňák – zastřelen policisty při výslechu poté, kdy tři z nich údajně napadl
 • Helena Biháriová – zahynula poté, kdy ji útočníci nahnali do rozvodněné řeky.

 

Tyto násilnické kauzy nejlépe vystihují tehdejší tristní stav při stíhání rasistických zločinů. Dnes to ovšem není lepší. Když se vyšetřování nechopí policisté z krajské kriminálky, je často jeho závěrem odložení případu do šuplíku. Nebo, v lepším případě, najde místní policie jen část útočníků a ti dostanou směšné tresty. Příkladů lze uvést mnoho, namátkou:

 • Ostrava: Pobodání Roma, na diskotéce zbaběle zezadu. Nevyšetřeno.
 • Moravský Beroun: Dva útoky zápalnou lahví několik týdnů po sobě; napadení a zbití romské rodiny ve dne na náměstí; výpad polských neonacistů do města. Policie nic z toho nevyšetřila.
 • Opava: Vhození zápalné lahve do chodby domu.Vhození granátu se slzným plynem do bytu zavřeným oknem. Vhození velkého kamene do bytu zavřeným oknem. Odloženo.
 • Rýmařov: Zhruba 20 maskovaných útočníků přepadlo restauraci Erna. Jeden z útočníků vhodil mezi účastníky koncertu granát se slzným plynem – ti pak začali vybíhat ven. Zde oslepené účastníky koncertu napadli maskovaní neonacisté tyčemi, boxery, teleskopickými obušky a dalšími zbraněmi. Odsouzeni za to byli před nedávnem pouze dva útočníci, jeden z nich dostal podmínku.
 • Havířov: Pokus o rasistickou vraždu spojený s napadením čtyřech Romů. Před soud, který je ještě v běhu, se sice podařilo dostat osm útočníků, ale další policie nezjistila. Útočníci napadli v Šumbarku šestnáctiletého mladíka, bili ho železným klíčem golou, teleskopickým obuškem, kopali ho a mlátili pěstmi. Napadený byl v kómatu, potom ochrnutý, dostal se z toho, ale má trvalé následky. Rasisti poté napadli další Romy na jiném místě.
 • Mikulov: Za dlouhodobé terorizování romské rodiny mnoha příznivci a členy Dělnické strany, byl obviněn jenom jeden pachatel a to za výtržnictví, bez rasistického motivu. Přitom rozbil okno v domku, kde postižená rodina žila, za pokřiku rasistických hesel.

12 Odpovědi

 1. usacek

  DOPORUČUJI ČTENÁŘŮM TOHOTO WEBU NAHLÉDNOUT NA NOVÝ WEB S NÁZVEM   PODVEDENÍ NAJEMNÍCI
  KTERÝ SE MEZITÍM PROBUDIL A ROZVINUL ZCELA VE PROSPĚCH OBYČEJNÝCH  LIDÍ  A NEVÁHÁ  INFORMOVAT NÁJEMNÍKY  JAK SE KONKRÉTNĚ BRÁNIT PROTI NEOPRÁVNĚNĚNÉMU ZVYŠOVÁNÍ NAJEMNÉHO A TO I V BYTECH S VADAMI.

 2. Zatím se o chudinské čtvrti nejedná, ale co se stát může, to se taky většinou stane, proto podávám další informace o kauze Rožnovské byty.
  http://www.roznovskebyty.estranky.cz/
  Situace vlastníků bytů je již tak zamotaná, že se v tom  skoro nikdo nevyzná, ale neustále probíhají další a další soudy, které zapeklitou a neřešitelnou situaci majitelů bytů neustále komplikují.  Z celé této situace opět těží jen spekulanti a další osoby, které již v provopočátku privatizačních projektů založili možnost tyto kauzy vyvolat a to zcela promyšleně a záměrně.

 3. na facebooku najdete pozvánku na tuto akci a rovněž profil pořadatelů demonstrace nájemníků
  DEMONSTRACE všech nájemníků firmy HAINES s.r.o

 4. usacek

  Je možné,že pro najemnickou komunitu by bylo v současne době velice zajimavé,kdyby se někdo z redaktorů odvážil nahlednout do procesu vznikajicich najemnickych spolků a zjistil,zda na př.existuji vzorove stanovy,jak je řesena přimá advokatni ochrana v nich atd.Ono je pravda,že tyto spolky jsou jakoby apolitické avšak brzo bude patrné,že se politikove bez nich neobejdou.Dnes se většina z nich děla,že najemniky nechápou,je to však jen důsledek toho ,že doposud špatně organizovani najemnici pro ně představuji jen bezmocnou masu s která se dá klidně dale obirat.Jak se zda bude to do té doby než si najemnici uvědomi,že musi postupovat sice každý za sebe ,ale informovaně všichni společně.To jim totiž brzy umožni i nově vzniajici informačni fora na internetu o které se dřive nebo později postaraji.

 5. Bydlení.
  Bydlení je základní lidské právo, a zároveň povinnost státu  a obce , aby měly všechny vrstvy obyvatelstva přístup k adekvátnímu bytu. V polistopadové éře , tzv. privatizací,  nastalo velmi nejisté období pro všechny občany, a to zejména nemožností vymoci právo u soudu, nemožností vstupovat do sporů mezi dvěma subjekty, a v podstatě se nájemníci a mnohdy již i vlastníci bytů  stávají rukojmími subjektů, které bytový fond vlastní a subjektů, které o jejich bytový   fond usilují. Nejznámější případy jsou medializované kauzy Rožnovských bytů a zejména nejznámější Byty OKD.
  Protože tato problematika je velice závažná a složitá, budu se tomuto věnovat systematicky, srozumitelně pro tzv. obyčejného občana, a zejména bude mojí prioritou to, aby byla učiněna taková zákonná opatření ,aby nedocházelo k neustálému zpochybňování nájemních a vlastnických vztahů k bytům a domům.
  Další problematikou, která je s bytovým fondem a s nemovitostmi spojená je problematika realitních agentur či kanceláří. I zde je mnoho co zlepšovat a zejména změnit legislativu.
  Případů, kdy byli klienti okradeni neseriozní realitní kanceláří je z minulosti mnoho a lze předpokládat , že i do budoucna jich nebude ubývat.
  Takže, budou-li moje informace a  rady k užitku těm, kteří ještě nezakusili na vlastní kůži problémy, které vznikají mnohdy bez jejich vědomí a přičinění možná už zrovna teď ,  přínosem a ušetří jim spoustu nervů, bezesných nocí a peněz, budu velmi ráda.
  Yveta Dostálová

 6. usacek

  Dobrým přikladem jak politicky postupovat je právě vedeni Sdruženi najemniku bytu OKD za což najemnikum nezbyva než jim poděkovat.To totiž poznalo,že je třeba žadat o napravu na linii najemnik,poslanec poslanecka sněmovna,vláda a pomoci poslancu p.Carbola z KDU CSL a p.Zaoralka,kteři inicializovali,aby soud v posledni chvili zachranil taky posledni pravo najemniku na byt za 40tis.a taky vedeni SN,které by po jeho zmizeni nemělo co branit.Je sice chvalyhodne,že stale dava najemnikum naději,že to za ně vyřesi Brusel,ale i kdyby se to za leta podařilo budou byty pravděpodobně za 300-500tis.což si při jejich stavu muže malokdo dovolit protože bude mezitim obran na zvyšujicim se najemnem v bytech s vadami uplně dohola.Tim pravým řešenim jak se zdá zustane žadat po RPG,ktere byty pokláda za svuj majetek,aby byty taky opravilo a teprve pak ve vybornem stavu je za lidovou cenu najemnikum prodalo.To se však jak se zdá nechce RPG vydařit.Za tento rok ziskalo  pro byty chabých 7 mil.eur.což by znamenalo,že se jim podaři při vnitřnim dluhu jednu miliardu dat byty najemnikum opravené až za 130-150 let.Lze proto vedeni Sdruženi jen doporuči,aby se s politiky nejen ukazovalo,ale požadalo je taky o změnu zastaralych zakonu,ktere fakticky majitele nemovitosti jednostranně podporuji na př.§687 odst.1 ci uz znamy § 698,ktery žadá obirane nájemniky,aby si vše opravili sami a pak před soudem dokazovali,že zavady byly podstatné.Jinak opravdu osvicenym najemnikum nezbude ,aby se sami obratili na své poslance a sestavili navrhy změny občanskych zakonu ve formě Stavajici zakon Navrhovana změna Duvodova zprava a poslali na adresu Snemovny poslancu.Ta v teto formě tomu už bude rozumět a ztěžka se ji to podaři zahodit do koše.

 7. evik656

  Jsem toho nazoru,že komentáře tykajici se članku patři pod něho.Nepokladam za vhodné upozornovat na to že se přispěvky maji posilat k autorovi oklikou.Rada bych p.Balaže upozornila,že ma nejen možnost požadovat sniženi najemneho v bytech s chybami,ale i možnost inicializovat vznik mistniho najemnickeho spolku,který bude stejně nutne založit jinak najemnici nebudou mit možnost kontroly mistni hladiny najemného a proto mohou vzniknout neuměrně vysoké požadavky pronajimatele na nájem což muže byt dokonce už na zač.přištiho roku.

 8. admin

  poznámka:
  Autor tohoto článku je František Kostlán .

  pokud máte dotazy a připomínky pro Janu Lorencovou, pište na info@klekanice.tv

  admin

 9. evik656

  Ještě jsem si vzpomněla,že vzahraniči je zcela běžné,když se v časopise objevi hotové navrhy dopisu jak žadat o slevu v bytech,které maji vady.Na př.si tamni najemnici už vymohli,že za každe vadné okno je to 6% z  měsičniho najmu a to do doby než bude vada odstraněna.To že se špatně žije vidime všichni denně a lidi bude brzo zajimat vice jak z toho okrádani ven.Nemohla by jste se v ramci investigativy zeptat na uspěšne soudni rozsudky v tomto směru nebo na vše stranky umistit aspon vzor dopisu jak o takovou slevu požadat?

 10. evik656

  Všimla jsem si,že prezentujete p.L.Balaže,který obešel sousedy a domlouval se,že se vyberou penize na vymalovani chodby a oprava domovnich dveři.Proč radeji neřeknete lidem,že podle §698 obč.zakona maji pravo na slevu v bytech,kde se vyskytuji zavady.RPG vi,že ma svuj vnitřni dluh ve vyši 700-1Miliardu EUR  a tento vnitřni dluh nesou najemnici do teto doby zdarma.Sama vy a všichni ostatni vidi padajici omitky,netěsna okna propouštějici prach atd.Neni a nebude řešenim doporučovat najemnikum,aby si to opravovali sami protože zvyšovani najemneho už davno vyčerpalo jejich finančni možnosti.Když už chcete pomoci chudým rozdejte žadosti na slevu v bytech s vadami a pomozte jim s jejich vyplněnim.Pokud na ně někdy dostanete odpověd prezentujte ji v tisku a bude li negativni je to duvod ke změně tohoto zakona a dalšich,ktere jsou už davno zastarale a musi se stejně dřive nebo později dostat na uroven EU.Máte opravdu k této cestě odvahu?

 11. usacek

  Myslim si,že nestači jen popisovat stávajici problémy na př.najemniku RPG,ALE DAT I PROSTOR DISKUZI pripadně celemu FORU,kde by najemnici měli necenzurovany prostor jak svobodně řici myšlenky k problemum tykajicim se statisicu lidi.Zda se mi,že to tady chybi a vy jako novinařka určitě mužete z něčeho takoveho čerpat dalši myšlenky nebo se mylim?

  admin:
  komentář níže přesunut ze stránky O Klekánici.

  Ano je dobré,že se někdo zase všimá lidi,kteři se dostavaji do meznich situaci.Jsou to mezi jinymi i najemnici bytu v CR.Věřte,že když si jich všimnete nemusite jit do politiky,ale politika přijde za vami.Domnivam se,že by takovy web měl byt v systemu DRUPAL,KTERY JE DALEKO UČINNĚJŠI a teměř v TV urovni a použivaji ho osvědčeně i NA WEBU BYTYOKD.CZ.Urcitě by vam tam s připadnou instalaci pomohli protože i vy jste pomohla jim.Našel jsem ho i v knihkupectvi s autorem Janem POLZEREM dokonce v druhem vydani jako Podrobny pruvodce tvorbou a spravou webu.Dale o sobě davaji vědět na př.system http://www.phpbb.cz  wordpress.org  http://www.phprs.cz Zajimave je,že se objevily i stranky Podvedeni najemnici prý se připravuji dalši.Myslim si,že nestači tu bidu jenom popisovat,ale navhovat politikum,aby se konečně přestali bat změnit zakony ve prospěch najemniku jak je to obvyklé v EU.Všichni totiž začinaji vidět,že se do ČR stahuji dobrodruzi z celeho sveta s cilem obrat mj.i bezmocné najemniky,kteri zvykli pasivitě se stavaji pokusnymi králiky postkomunisticke Evropy a doslova se na nich zkouši co vydrži.Dokonce lze pozorovat,že sami najemnici mezi sebou si cenzuruji svoje přispěvky jako by se báli těch,kteri se domnivaji,že lidem chybi vlastni usudek a myšleni a mohou naordinovat všem i očividne nepravdy na urovni autokracie typu stalinismu.

Home Reportáže Chudinské čtvrti