Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail

Klekánice se zjeví na webu

http://www.vysocina-news.cz/clanek/klekanice-se-zjevi-na-webu/

Uznávaná novinářka Jana Lorencová představila svůj nový projekt Klekánice na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě.

Oblíbený publicistický pořad České televize Klekánice se přestal vysílat v únoru 2004. S legendou české investigativní žurnalistiky Janou Lorencovou se nyní vrací v digitální podobě pod názvem Klekánice Jany Lorencové.

V posledních letech zmizely z veřejnoprávních médií prakticky všechny investigativní pořady. Stíny, Naostro a v neposlední řadě právě Klekánice jsou typy pořadů, které v současnosti na obrazovkách České televize schází. Právě absence odhalujících reportáží přivedly Janu Lorencovou na myšlenku obnovit Klekánici na webu.

„Vím, že to lidem chybí. Lidé se mě dodneška ptají, proč Klekánice není, a někteří se dokonce domnívají, že se někdy vrátí,“ uvedla Jana Lorencová pro Vysočina-news. Podle Jany Lorencové neplní Česká televize svou veřejnoprávní povinnost poskytování kritických informací, k čemuž ji zavazuje Kodex ČT a Zákon o České televizi.

Důležitým impulsem byl i vztek nad bezmocností občanů v boji s úřady a neschopnost českých soudů jejich nesnadné životní situace řešit. Z těchto důvodů se Lorencová rozhodla využít možností internetu a zveřejňovat své reportáže právě na novém médiu.

Do tří týdnů by měly být v provozu stránky s názvem Klekánice Jany Lorencové. Návštěvníci je poznají i podle usměvavého strašáka, symbolu bývalé televizní Klekánice. Na webu se bude objevovat investigativní publicistika v podání Jany Lorencové a několika málo spolupracovníků. Počítá i se spoluprácí samotných čtenářů.

„Chci oslovit lidi, aby nám psali, o křivdách na nich spáchaných. Dneska nemají šanci, že by se někdo zabýval tím, že je někdo okradl nebo že mají nějaký jiný problém,“ řekla Lorencová. Chce prý vyburcovat lidi, aby se hlásili se svými problémy, se kterými chodili dřív běžně do televize.

V poslední době se diskutuje o neudržitelnosti současného stavu internetové žurnalistiky, především pak její nedostatečné výnosnosti. Proto se nabízí otázka, jak bude celý projekt financován. Prostory a techniku uhradí sponzor.

Do budoucna se Jana Lorencová nebrání ani zpoplatnění stránek. Zásadně se ale zříká zisků z reklamy. Chce tak zaručit nezávislost zpravodajství a znemožnit potenciálním inzerentům ovlivňovat obsah stránek.

Home Z jiných zdrojů Klekánice se zjeví na webu