Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail

O Klekánici

Něco z historie ….
 

Klekánice na obrazovkách naposled

V pondělí 23. února 2004 uvede Česká televize naposledy publicistický pořad Klekánice. Od ledna 1995 v něm reportéři Televizního studia Ostrava uváděli své investigativní reportáže a zaměřovali se na závažné celospolečenské kauzy, které měly dlouhodobý dopad na českou ekonomiku a veřejný život. Klekánice si také všímala osudů lidí, kteří se ocitli v mezní situaci a marně hledají pomoc a záchranu. V průběhu své devítileté historie si získala respekt jako pořad, který odhaluje novodobé strašáky a ukazuje často odvrácenou tvář naší reality. Na samém počátku uváděli Klekánici Andrea Vojkovská a Aleš Šklubal, po nich pak David Viktora a Lenka Vlčková. Téměř šest let moderoval tento pořad Petr Bohuš. Od ledna 2003 byla Klekánice spojována s Janou Lorencovou.
 
Od počátku roku 2004 se Klekánice ve vysílání ČT střídala s pořadem pražské redakce publicistiky Fakta. Od března 2004 nahradí obě tyto relace nový pořad Reportéři ČT, do kterého budou tvůrci Klekánice přispívat.
Klekánice je publicistický pořad České televize, Televizního studia Ostrava, který se zaměřuje na investigativní reportáže. Klekánice se zabývá jednak osudy lidí, kteří se ocitli v mezní situaci a marně hledají pomoc a záchranu, jednak závažnými celospolečenskými kauzami – i na ty se však snaží poukazovat vždy na základě příběhu konkrétního člověka.
 
Absolutně největší rozruch v historii Klekánice vyvolala kauza kolem společnosti Sazka. Značný ohlas v poslední době vzbudily také reportáže Jany Lorencové o krachujících kampeličkách nebo o nadhodnocených diamantech, které stály za krachem mnoha českých bank. Stejná reportérka stála i za dnes již legendárními reportážemi o LTO. Mimořádnou celospolečenskou odezvu zaznamenal také příspěvek Vladislava Kvasničky o převratné metodě v léčbě zhoubných nádorů – devitalizaci. Veřejnost zaujal i případ restitučních nároků Marty Chadimové, který pro Klekánici zpracoval Jiří Ovečka spolu s Lenkou Polákovou. To vše je ale samozřejmě jen malá část z toho, na co Klekánice každé úterý na programu
ČT 1 před desátou hodinou večer poukazovala a upozorňovala…
 
Populární publicistický pořad Klekánice, připravovaný Televizním studiem Ostrava, patří již od roku 1995 k relacím, které mají svůj značný divácký ohlas. Zaměřuje se na kauzy, jejichž řešení většinou veřejnost dlouhodobě sleduje s velkým zájmem, a na lidské osudy a příběhy, které svým obsahem mohou přinášet poučení či varováním i nám ostatním.
Téměř šest let uváděl tento pořad Petr Bohuš. Poté, kdy přestal pracovat v Televizním studiu Ostrava jako vedoucí redaktor zpravodajství, rozhodl se ukončit své účinkování i v tomto pořadu. V úterý 7. ledna 2003 moderovala Klekánici poprvé redaktorka Jana Lorencová. 
 
Jana Lorencová patří ke stabilnímu týmu reportérů Klekánice od jejích počátků. Vystupuje razantně a cílevědomě, důsledně sleduje kritizované případy až k jejich řešení. Připomínáme reportáže o lehkých topných olejích, o dovozu nezdaněného lihu nebo kauzu krachu kapeliček. Ve svých příspěvcích sledovala také pozadí obchodu s falešnými diamanty. Výrazný ohlas mají i citlivě uchopené osudy jednotlivců, kteří doplatili na zášť svých bližních nebo na lhostejnost těch, kteří jim měli nebo mohli poskytnout pomoc. Nová moderátorka Klekánice vnáší do svých vystoupení zkušenost i kritický tón, znalost i nekompromisní přístup podložený vlastní praxí a erudicí.
 
zdroj:
www.ceskatelevize.cz