Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail

Úvod

Jsem novinářka, srdcem i duší.

Jana Lorencová 001      Jana Lorencová 004

 

 

Když jsem se po dvacetileté pauze, vynucené normalizací vracela ke své profesi, věřila jsem, že to bude už napořád. Během posledních dvaceti let jsem natočila a napsala  stovky reportáží, které vesměs nesly přídomek investigativní, neboli pátrací.

První pořady České televize, pro které jsem pracovala, byly „Nadoraz“  a „Klekánice“. Tenkrát budil štáb České televize respekt. Kdykoliv jsme vyjeli na natáčení bylo jasné, že výsledkem bude odhalení  podvodů na občanech. Oba pořady měly obrovskou odezvu u  diváků  a  zároveň  budily nevůli těch, o kterých jsme točili a kterým jsme šli tzv. po krku, ale bohužel , postupně i nevůli politiků. Jako první padl za oběť pořad „Nadoraz“. Jen o něco málo později přišla na řadu „Klekánice“. Přesto na mne diváci nezapomněli, vlastně do dnes. Částečnou náhradou za oba pořady měl být pořad „Za zdí“. Nešlo v něm ale o ekonomické kauzy, zabývala jsem se převážně  osobními a rodinnými, většinou tragickými příběhy. Pořad měl smůlu. Jeho příprava přestala bavit šéfdramaturga a pořad byl odpískán, neboli, jak se v televizní hantýrce říká „podřezán“. Podobný osud  měl i pořad „Případ pro reportérku“. Tento pořad si ale zaslouží samostatnou pozornost a k tomu, jak byl cílevědomě likvidován, se určitě vrátím.

Jana Lorencová 006

Zároveň jsem celou dobu pracovala pro tištěná média. Jedním z mých  tehdejších šefredaktorů byl Josef  Kudláček, majitel Českého deníku, později Českého týdeníku. Zpočátku doba, kdy se objevily, tehdy  „pouze“ milionové krádeže. Byla to doba  kdy chamtivost   ještě nenabyla  vrchu nad obecně platnými principy morálky a já jsem věřila , že dělám dobrou věc a že je jen otázkou času, kdy budou zločinci vypátráni a potrestáni. A především, kdy stát dá najevo svůj prvořadý zájem na ochraně  občanů, kteří se stali jejich oběťmi. Nestalo se. Místo toho jsem byla svědkem jak se kradou už ne miliony, ale miliardy a jak státní orgány tomuto drancování  přihlížejí a z některých policistů, státních zástupců a soudců se stávají zločinci. Ne dost na tom! Zákony, které tomu měly zabránit, dostávaly postupně podobu, která často přímo bránila  stíhání těch největších zločinců. Podle některých zákonů šlo o legální obchody. A já jsem postupně pochopila, proč pořady , které odkrývaly podhoubí praktik nejenom zločinců samotných, ale i státních orgánů, které to všechno umožňovaly musely být zastaveny.

Jana Lorencová

Dovolím si připomenout  jen pár kauz, kterým jsem pomáhala na světlo sama. Dnes už notoricky známá kauza LTO, Kampeličky, kdy jsme se na odškodnění důvěřivých , většinou  starých občanů všichni poskládali a přitom na tzv. konkurzní podstatě řady z nich dodnes parazitují správci konkurzních podstat. Nadhodnocené kameny, které zůstaly v bankách namísto milionů, či nezdaněný líh dovážený, ač to zní neuvěřitelně  třeba jako kachličky nebo jiný stavební materiál.  Komedie, odehrávající se kolem  kauzy známé jako případ Diag Human. Ukradené zkrátka zůstalo zlodějům. A my, řadoví občané se máme skládat na sociálně potřebné?!

Je toho hodně, o čem bych mohla hovořit.

  LTO      Jana Lorencová 002